BLOG

Hjärnhinneinflammation bland bögar

Det har sedan en tid tillbaka funnits ett mindre utbrott i New york av en allvarlig hjärnhinneinflammation orsakad av C-meningokocker. I år har det även rapporterats sju fall i Tyskland, Frankrike och Belgien. Det har varit unga gaykillar som drabbats och dödligheten har varit ovanligt hög. I Tyskland har tre av fem avlidit av infektionen och en ligger i koma med allvarliga skador på hjärnan.

Bakterien överförs genom luftburen droppsmitta vilket innebär att man måste komma i nära kontakt med en person som bär på bakterien för att få infektionen, det är alltså ingen sexuellt överförbar infektion.

Meniokocker är vanliga och många helt friska personer har det i svalget utan att få några symtom. Läkarna vet inte varför bara ett fåtal insjuknar, däremot finns det olika sorters meniokocker och grupp C är en av de som framkallar flest sjukdomsfall. Meniokocker är en febersjukdom som brukar framkalla hjärnhinneinflammation, huvudvärk, kräkningar och nackstyvhet.

Bakterierna behandlas med antibiotika och de flesta brukar i regel tillfriskna efter behandlingen. Dock finns det risk för skador på hjärnan om man haft en svår hjärnhinneinflamation.

Det går att vaccinera sig mot meningokocker grupp C på vaccinationscentraler. Smittskyddsinstitutet rekommenderar inte i dagsläget allmän vaccination till män som har sex med män som ska ut och resa. Risken för att få bakterien och insjukna är ganska liten men vet du att du kommer att röra dig i till exempel sexuella miljöer i större europeiska eller amerikanska städer kan det vara en bra idé med en vaccinering även om risken inte är jättestor att få infektionen.

Var denna artikel värdefull?

Andra saker vi pratar om
STÖD & INFO

Sexhälsokonferensen / Sexual Health Conference 2023

ENGLISH BELOW 5 och 6 oktober 2023 anordnar RFSL Stockholm/Sexperterna en årlig sexhälsokonferens. Årets tema är sex mot ersättning. Syftet är att hitta nya vägar inom hivpreventionen genom att lyfta målgruppen (personer…

Läs mer
BLOG

Sexperterna/Sexwork Paneler Stockholm Pride 2023

ENGLISH BELOW Sexperternas paneler med fokus på sexarbete under Stockholm Pride inför Sexhälsokonferens 2023 (5-6 oktober 2023)  Under Stockholm Pride introducerade Sexperterna-Sexwork två paneler som fokuserade på både statligt och…

Läs mer
BLOG

Delta i vår samarbetspartners studie

Mitt namn är Kira Stellar och jag är också sexarbetare. Jag arbetar med en forskning av ESWA (eswalliance.org) och som pågår i flera länder, om sexarbetares rätt till rättvisa och…

Läs mer