STÖD & INFO

OM OSS

 

RFSL Stockholm är Stockholms lokalavdelning av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersex rättigheter. Vi har många verksamheter av och för Stockholms HBTQI-personer och mer om detta kan du läsa om på vår hemsida rfslstockholm.se.

Den här sidan bygger på intervjuer med män som har erfarenhet av att sälja sex. Stort tack till dem! Redaktör för sidan är Nicklas Dennermalm på RFSL Stockholm. Texterna är skrivna av RFSL Stockholms kansli och granskad av Rose Alliance, klinisk personal på Venhälsan och Suzann Larsdotter, sexolog på RFSL.

RFSL om sexköpslagen

Föreställningen om säljare av sexuella tjänster är präglade av stereotyper. Rådande lagstiftning om förbud mot köp av sexuella tjänster vilar på en analys av sexarbete ur ett könsmaktsperspektiv, där det ses som ett exempel på mäns sexualiserade våld mot kvinnor. Lagen utgår från en heteronormativ förståelse av sexarbete som exkluderar en stor majoritet av de personer som tillhör gruppen HBTQI-personer som säljer och/eller köper sexuella tjänster. Lagen bidrar därmed till att förenkla bilden av sexarbete, vilket i förlängningen bland annat kan leda till ökade svårigheter för personer som söker hjälp om de inte passar in i den analys som ligger till grund för lagen.

När sexarbete sker utifrån ett ekonomiskt, socialt, psykosocialt eller fysiskt tvång innehåller det en rad riskfaktorer som kan skada de inblandade parterna. RFSL anser inte att kriminaliserande lagstiftning är en lösning på dessa problem. Kriminalisering förstärker stigmatiseringen, utsattheten och utanförskapet för den som säljer sexuella tjänster. RFSL förordar istället en utveckling av det sociala arbetet inom området och ett aktivt motverkande av den sociala exkluderingen av dem som säljer sexuella tjänster samt stöd till sexarbetares egna organisationer.

RFSL Stockholm om alkohol och droger

I Sverige skiljer vi på lagliga och olagliga droger. Lagliga droger är till exempel alkohol och vissa narkotikaklassade läkemedel som bara får köpas med recept. En del effekter av alkohol och andra droger kan upplevas som sköna, till exempel tillfälligt förhöjd sexlust eller att det känns lättare att slappna av och ta kontakt med andra. Andra effekter är obehagliga eller skadliga och riskerar att ge jobbiga konsekvenser både nu och i framtiden. Bland de olagliga drogerna finns bland annat kokain, amfetamin och ecstacy.

Alkohol och många andra droger är beroendeframkallande, vare sig vi vill det eller ej. Beroendet kan kännas psykiskt och/eller fysiskt. Den som använder en drog regelbundet måste ofta ta större doser efter ett tag för att få samma effekt som tidigare. Så småningom kan drogen helt sluta ge kickar och istället ge enbart negativa känslor. Drogen kan då upplevas som nödvändig för att ens kunna känna sig ”vanlig” och klara av vardagslivet.

Rödaparaplyet.org är en sajt som syftar till att öka sexualhälsan hos personer som säljer sex, oavsett om man dricker/tar illegala droger eller inte. Alkohol och drogers relation till sex är komplicerad, forskning visar bland annat att det finns samband mellan droganvändning, alkohol och oskyddat sex. Under ruset är det dessutom större risk att man missar kondomanvändning, så att vara väl förberedd och ha kondomer och glidmedel lättillgängligt är extra viktigt om man dricker alkohol eller tar illegala droger. En del droger och läkemedel används även i rent sexuella syften, såsom poppers, därför tycker vi det är viktigt att denna information finns tillgänglig på en sida som handlar om sexualhälsa. Att ha sex nyktert är alltid att föredra då ens omdöme inte är grumlat – vilket minskar risken att man gör något man annars inte skulle ha gjort, och kroppens signaler fungerar så att man inte skadas av att man exempelvis inte känner smärta.

I RFSL Stockholms material förutsätter inte att läsaren är hiv-negativ. På samma sätt utgår vi inte från att våra läsare inte använder alkohol och droger. Vi vill ge en bred och korrekt information om droger och dess konsekvenser, det är nödvändig för att kunna ha kontroll över sin hälsa. Vi blundar inte för de allvarliga och negativa konsekvenserna av användandet av alkohol och droger. Ett liv utan droger är alltid bättre än ett liv med droger eller överkonsumtion av alkohol.

Var denna artikel värdefull?

Andra saker vi pratar om
STÖD & INFO

Sexhälsokonferensen / Sexual Health Conference 2023

ENGLISH BELOW 5 och 6 oktober 2023 anordnar RFSL Stockholm/Sexperterna en årlig sexhälsokonferens. Årets tema är sex mot ersättning. Syftet är att hitta nya vägar inom hivpreventionen genom att lyfta målgruppen (personer…

Läs mer
BLOG

Sexperterna/Sexwork Paneler Stockholm Pride 2023

ENGLISH BELOW Sexperternas paneler med fokus på sexarbete under Stockholm Pride inför Sexhälsokonferens 2023 (5-6 oktober 2023)  Under Stockholm Pride introducerade Sexperterna-Sexwork två paneler som fokuserade på både statligt och…

Läs mer
BLOG

Delta i vår samarbetspartners studie

Mitt namn är Kira Stellar och jag är också sexarbetare. Jag arbetar med en forskning av ESWA (eswalliance.org) och som pågår i flera länder, om sexarbetares rätt till rättvisa och…

Läs mer