OM OSS

OM OSS

 

 

Vad är Sexperterna / Sexwork?

Sexperterna / Sexwork är Sexperternas avdelning med fokus på risk- och skadereduktion för sexarbetare.

Verksamheten syftar till att främja och förbättra både sexuell och psykisk hälsa för sexarbetare genom en rad olika insatser såsom peer-ledda aktiviteter, nätverkande med andra yrkesverksamma som arbetar med målgruppen och utbildningar riktade till yrkesverksamma som möter målgruppen i sitt arbete. 

I likhet med Sexperternas övriga verksamheter är grundtanken att rätt information om sexuell hälsa och rättigheter leder till välinformerade avvägningar kring hälsorisker och skydd. En grundpelare i arbetet är att möta personer där de befinner sig och utgå från individuella behov, oavsett om det handlar om allmänna frågor om sexuell hälsa eller längre samtalskontakter på vår samtalsmottagning. 

I enlighet med den svenska nationella hiv-strategin och internationella hiv-preventiva åtgärder inkluderar Sexperterna / Sexwork män som har sex med män (MSM) och transpersoner som säljer sex, samt cis- och heterosexuella personer som säljer sex till personer med olika kön och sexuell identitet. Verksamheten tar särskild hänsyn till olika intersektioner såsom sexarbetare som identifierar sig som queer, som använder droger och som inte är födda och uppvuxna i Sverige. 

Vilka är Sexperterna / Sexworks huvudområden?

 Utåtriktade insatser

  1. Information och utbildning

Sexperterna / Sexwork bedriver ett utåtriktat arbete som främst består av framtagning av aktuell och faktagranskad information om riskprevention och skadereduktion för sexarbetare. Vi erbjuder även utbildningar och workshops om inkludering och bra bemötande av sexarbetare. Utbildningarna riktar sig främst till vårdpersonal inom exempelvis hiv/STI-vården men vi skräddarsyr också utbildnings- och workshop-koncept.

Skriv till oss på sexwork@stockholm.rfsl.se.

     2. Kondomdistribution

Sexperterna / Sexwork distribuerar kondomer till peer-organisationer och individer som är aktiva sexarbetare. En av organisationer som vi samarbetar med är Red Umbrella Sweden, en svensk organisation som har sexarbetares rättigheter som huvudfokus. 

Skriv till oss på sexwork@stockholm.rfsl.se

 

    3. Dialogmöten och samverkansgrupp

Som en del av de utåtriktade arbetet är Sexperterna / Sexwork engagerade i dialogmöten som inkluderar sexarbetare och personer som arbetar med dem inom sitt yrke (hälso- och sjukvårdspersonal, socialarbetare, tjänstemän, forskare osv.). 

Sexperterna / Sexwork är en grundare av samverkanssgruppenSex mot Ersättning (SME)som syftar till att underlätta kunskapsutbyte mellan sexarbetare och serviceorganisationer/enheter. Målet är att stärka sexarbetare i att aktivt delta i beslutsfattandet och undvika situationer där andra talar i deras namn.

Önskar representanter från er organisation att gå med i vår samverkansgrupp?

I så fall, skriv till oss på sexwork@stockholm.rfsl.se.

Sexperterna / Sexworks panel under Stockholm Pride 2023: Sex Workers in Sweden – Perspective, Support, and Well-Being.

 

Peer insatser

Sexperternas / Sexwork strävar, liksom i våra andra verksamheter, efter ett genomgående peer-perspektiv. Ett exempel på peer-inkludering är vår informationsmaterial som  utvecklas med feedback från sexarbetare. Utbildnings- och workshopkoncepten skapas alltid tillsammans med peer-communityt, där deras kunskap, erfarenhet och expertis samt sexarbetares förväntningar och behov ges stort utrymme.

Ett exempel är samarbetet med Queer Sex Workers (QSW), som är en medlemsgrupp på RFSL Stockholm och består av personer med direkt erfarenhet av sex mot ersättning. För att komma i kontakt med QSW, maila dem på qsw@stockholm.rfsl.se

Peer-personer bidrar också aktivt till vår kapsdatabas online där de skriver artiklar och uppdateringar för vår hemsida och sociala medier, där de diskuterar allt från den juridiska aspekten av sexarbete i Sverige till att ge tips till sitt community om sexuell hälsa och riskprevention, eller om allt annat som de anser viktigt.

Sexperternas Sexhälsokonferensen 2023 i Stockhom med sex mot ersättning som tema, samt om och av sexarbetare.

 

RFSL Stockholms samtalsmottagning / Sexworkmottagningen

På RFSL Stockholms samtalsmottagning  finns kuratorer specialiserade på frågor relaterade till sexarbete inom hbtqi communityt. Sexworkmottagningen erbjuder individuellt samtalsstöd till sexarbetare, men också viss rådgivning till yrkesverksamma som arbetar med målgruppen.

Kuratorerna erbjuder ett psykosocialt stöd utan pekpinnar och de har deltagit i specialiserade program fokuserade på ett bra bemötande av sexarbetare, såsom de som organiserats av European Sex Workers’ Rights Alliance (ESWA).

Samtalen utgår alltid från varje persons behov, förutsättningar och interpersonella resurser och kan exempelvis handla om välbefinnande, psykisk och sexuell hälsa men också ha en rådgivande karaktär genom att tillhandahålla information om andra stödfunktioner i samhället. 

Samtalen är gratis och det går bra att vara anonym. 

 

Sexperterna / Testpoint

Sexperterna / Testpoint erbjuder lågtröskeltestning för sexarbetare oavsett kön eller sexuell identitet. Sexperterna / Testpoint erbjuder tester för HIV och syfilis på plats (RFSL Stockholms lokaler), samt information om sexuell hälsa.

Som sexarbetare kan du testa dig själv varje tisdag mellan kl. 18:00 och 20:30 på RFSL Stockholm. Adress: Alsnögatan 7, Stockholm.

 

Vill du komma i kontakt med Sexperterna / Sexwork?

 Om du har frågor om Sexperterna / Sexwork, kontakta projektledare Ines Anttila genom att skicka ett e-postmeddelande till ines.anttila@stockholm.rfsl.se.

 För frågor om vårt utåtriktade arbete eller om du själv tillhör peer-communityt och vill engagera dig, vänligen skriv till sexwork@stockholm.rfsl.se  eller ring 076 495 65 70. 

 För frågor om Sexwork samtalsmottagning  vänligen skriv till  mottagning@rfslstockholm.se  eller ring/sms 073 520 51 94 / 076 394 84 05.

 För frågor om Sexperterna / Testpoints tjänster, vänligen skriv till  testpoint@rfsl.se.

 

Exempelsida

Detta är en exempelsida. Den skiljer sig från ett blogginlägg genom att den finns kvar på samma plats och kommer att visas i din webbplatsnavigering (i de flesta teman). De flesta börjar med...

Läs mer

Hem

Läs mer