FAKTA

HIV & AIDS

 

Hiv är en infektion som bland annat kan överföras vid sex. Den räknas som en kronisk infektion eftersom det idag inte finns något bot. Det finns mediciner som sänker virusmängden i kroppen och gör att personer som lever med hiv minskar risken att utveckla det vi kallar aids.

Hivviruset angriper celler i kroppens immunsystem genom att försvaga eller slå ut de funktioner som reglerar försvaret mot olika infektioner, men även mot tumörceller. Viruset tar sig in i cellerna och smälter samman med den befintliga arvsmassan.

Hivinfektionen utvecklas långsamt, och även om man fått hiv kan man känna sig frisk under lång tid innan virusets effekter på immunförsvaret börjar märkas. Även om infektionen inte märks kan viruset överföras till andra.

Mängden hivvirus i blodet varierar från person till person och över tid. Immunförsvaret förmår i början att hålla tillbaka hivviruset och mängden virus hålls på så sätt på en någorlunda konstant nivå. Eftersom viruset angriper celler i immunförsvaret försvagas dock immunsystemet med tiden. Detta leder till att en person som lever med hiv blir känsligare för andra infektioner. En obehandlad hivinfektion gör att immunförsvaret inom vanligtvis 5-12 år sjunker till så låga nivåer att kroppen inte klarar av infektioner som den vanligtvis gör. Det är det som vi kallar aids och sätts ingen medicinering in när man når den fasen så kommer kroppen inte att orka med och till slut så avlider man. Men som vi nämnde finns det bromsmediciner tillgängliga i Sverige, mer om det längre ned.

Hiv överförs genom kroppsvätskor, såsom blod, sperma och försats, slidsekret och bröstmjölk. En annan väg är mellan den som bär fostret och foster under en graviditet. Viruset upptas främst genom kroppens slemhinnor, som finns i bland annat munnen (svalget), slidan, urinröret, analen och ögonen. Överföring kan även ske intravenöst, det vill säga att man får viruset direkt i blodet. De vanligaste överföringsvägarna är:

• Kondomlöst vaginal- och analsex.

• Genom blod med virus, till exempel genom blodtransfusioner och transplantationer

• Genom blod med virus om man delar injektionsnålar och sprutor

• I samband med graviditet, förlossning och amning om modern lever med hiv

Hiv kan överföras genom oralsex med mun och penis, men denna överföringsväg är inte lika vanlig. Eftersom hivviruset finns i sperma är det ofta när just sperma varit inblandat i oralsex som en överföring skett. En liten del av alla konstaterade fall i Sverige har överförts genom oralsex. Generellt sätt är hiv ett virus som inte överförs särskilt lätt, men det är omöjligt att räkna ut eller veta om eller när en överföring kommer ske. Det är dock svårt att säga något om risk i form av procentsatser då risken för överföring beror på många olika faktorer. Exempelvis så ökar mottagligheten för hiv avsevärt om man bär på en obehandlad könssjukdom.

Kondomen är ett effektivt skydd mot överföring av hiv, en kondom som används rätt vid anal och vaginalsex gör att båda parter kan njuta av sexet utan att behöva oroa sig för att en hivöverföring ska ske. Vid oralsex med penis och mun kan man minska riskerna för överföring genom att undvika sperma i munnen. Vill man vara ännu säkrare går det givetvis bra att använda kondom även via oralsex.

Vid oralsex med vagina eller anus och mun är risken för hivöverföring i princip obefintlig, så länge inte blod är inblandat.

PrEP är ett nytt sätt att förhindra överföring av hiv för dig som inte har hiv. Läs mer om det här.

Ett traditionellt hivtest tas genom ett blodprov i armvecket. Du får provresultatet inom sju till tio dagar beroende på vilken mottagning du går till. Du kommer själv överens med kliniken om hur du vill bli meddelad, men ofta vill klinikerna att du personligen tar emot beskedet.

I samband med ett så kallat ”test med snabbsvar” tas blodprovet från fingret och du får provsvar inom 30 minuter. Därför måste du vara förberedd på att få svaret när du går till mottagningen för att testa dig. Tänk på att det kan ta upp till tre månader innan hiv syns också i ett test med snabbt provsvar. Det är alltså bara väntetiden mellan provtagning och provsvar som snabbas upp, du slipper alltså vänta sju till tio dagar på svar. Sexperterna / Testpoint, Venhälsan erbjuder tillsammans med ett par andra mottagningar idag test med snabbsvar. När du testar dig har du ett utmärkt tillfälle att ha ett samtal om säkrare sex och få svar på alla dina funderingar.

Ett hivtest och eventuella bromsmediciner är alltid gratis och du har alltid rätt att vara anonym när du testar dig. Visar det sig att du har hiv måste du däremot uppge din identitet.

Hiv går inte att bota. Detta beror på att det idag saknas mediciner som kan ta bort allt virus som orsakar infektionen.  Idag finns inget vaccin mot hiv.

En person som går på behandling kan idag tack vare den effektiva bromsmedicineringen få ner sina virusmängder så lågt att de inte ens är mätbara. När virusmängderna är så låga finns ingen risk att viruset överförs till någon annan.

Andra saker vi pratar om
BLOG

Sälja sex som transman

Transmän är generellt mindre synliga inom sexarbete och det finns väldigt få plattformar specifikt riktade till sexarbetande transmän. Ofta jobbar transmän från plattformar riktade till män som har sex med…

Läs mer
BLOG

Sexarbetare och COVID-19

Många som säljer sex drabbas hårt av COVID-19 eftersom att sälja sex är typ motsatsen till social distansiering. Köpare bokar av eller försöker pruta, intäkter minskar och plötsligt blir det…

Läs mer
TESTNING & PrEP

PrEP

PrEP är en förebyggande behandling mot hiv som är väldigt effektiv. Den har funnits i Sverige i ett par år nu och har blivit lite av en game changer för…

Läs mer