TESTNING & PrEP

PEP

 

PEP (Post Exposure Prophylaxis) kan fungera som en räddare i nöden när saker inte riktigt gått som planerat, som att kondomen gått sönder. PEP är en relativt effektiv behandling som minskar risken för att hiv överförs men det är inte ett säkert skydd. Kriterierna för att få PEP är att en hivnegativ har haft kondomlöst sex med en hivpositiv person och att det skedde under de senaste 36 timmarna. Det känns ganska gammalmodigt eftersom hivpositiva i Sverige som vet att de är hivpositiva går nästan till 100 % på behandling vilket gör att risken för överföring är noll. PEP är viktigare att ha tillgång till om du haft kondomlöst med någon som säger sig vara hivnegativ eller inte känner till sin hiv-status.

Ju snabbare du får PEP, desto bättre. PEP finns bland annat att få på Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm och på akutmottagningen på Huddinge Universitetssjukhus.

Hur får man PEP?

Du åker in till Venhälsan på Södersjukhuset eller till akutmottagningen på Huddinge Universitetssjukhus. När du pratar med läkaren eller sjuksköterskan så beskriver du vad som hänt och att du vill få en PEP-behandling. Du behöver inte uppge vem du har haft sex med.

De är rutin att ta ett hivtest på plats, du kan självklart säga nej till det om du vill men det är bra att ta. Du får sen två mediciner som du ska ta under 30 dagar, morgon och kväll. Medicineringen är bromsmediciner och vissa känner ett måttligt illamående timmen efter man tagit medicinen, det går att lindra genom att du äter något en stund innan så att tabletterna inte tas på fastande mage.

Sen kommer du att få gå ta hivtest sex veckor, tre månader och sex månader efter avslutad behandling. Behandlingen är väldigt effektiv kan minska oro även om den inte skyddar till 100 % och inte är en ersättning till kondomanvändning.

Var denna artikel värdefull?

Andra saker vi pratar om
STÖD & INFO

Sexhälsokonferensen / Sexual Health Conference 2023

ENGLISH BELOW 5 och 6 oktober 2023 anordnar RFSL Stockholm/Sexperterna en årlig sexhälsokonferens. Årets tema är sex mot ersättning. Syftet är att hitta nya vägar inom hivpreventionen genom att lyfta målgruppen (personer…

Läs mer
BLOG

Sexperterna/Sexwork Paneler Stockholm Pride 2023

ENGLISH BELOW Sexperternas paneler med fokus på sexarbete under Stockholm Pride inför Sexhälsokonferens 2023 (5-6 oktober 2023)  Under Stockholm Pride introducerade Sexperterna-Sexwork två paneler som fokuserade på både statligt och…

Läs mer
BLOG

Delta i vår samarbetspartners studie

Mitt namn är Kira Stellar och jag är också sexarbetare. Jag arbetar med en forskning av ESWA (eswalliance.org) och som pågår i flera länder, om sexarbetares rätt till rättvisa och…

Läs mer