STÖD & INFO

Sexhälsokonferensen / Sexual Health Conference 2023

ENGLISH BELOW

5 och 6 oktober 2023 anordnar RFSL Stockholm/Sexperterna en årlig sexhälsokonferens. Årets tema är sex mot ersättning. Syftet är att hitta nya vägar inom hivpreventionen genom att lyfta målgruppen (personer som har sex mot ersättning), samt fokusera på diskussioner på riskprevention och harm reduction. Sexhälsokonferensen är en möjlighet för kunskapsutbyte och att hitta nya arbetssätt och metoder som kan driva arbetet med målgruppen framåt.  Ett förväntat resultat från Sexperternas sida är att få fördjupad kunskap om behov och förutsättningar som utgångspunkt för framtida insatser.

Vem kan anmäla sig och hur?

Personer som har erfarenhet av sex mot erstättning, speciellt de som är hbtqi+ och/eller lever med hiv.

Personer som jobbar med målgruppen inom vården, socialtjänsten, och liknande

Forskare och akademiker som har sex mot ersättning som sina primära forskningsområden.

Skicka ett e-mail till panel@stockholm.rfsl.se (deadline: 20 september) med e-postämne “KONFERENSEN” som innehåller ditt namn, mer information om varför temat (sex mot ersättning) är relevant för dig, samt på vilket sätt du vill vara aktiv (paneldeltagare, föreläsare, publik osv). Observera att detta är en semi-separatistisk konferens öppen för personer som har sex mot ersättning. Vänligen vänta på vår bekräftelse angående ditt deltagande. Antalet platser är begränsat.

ENGLISH

On October 5 and 6 2023, RFSL Stockholm/Sexperterna will organize a yearly sexual health conference, this year with the theme of sex for compensation. The aim is to find new ways of HIV prevention by focusing on a specific group (people who have sex for compensation) and frame our discussion around both risk prevention and harm reduction.  The sexual health conference is an opportunity for knowledge exchange and to find new methods/ways of working with the target group in the future. An expected result from the Sexperterna’s side is to gain in-depth knowledge of needs and conditions as a starting point for future activities.

Who can register and how?

Persons who have experience of sex for compensation, especially those who are LGBTQI+ and/or living with HIV.

Persons who work with the target group within healthcare, social services, and similar.

Researchers and academics who have sex for compensation as their primary research area.

Send an e-mail to panel@stockholm.rfsl.se (deadline: September 20) with the e-mail subject ”CONFERENCE” containing your name, more information about why the topic (sex for compensation) is relevant to you, and in what way you wish to be active (panelist, lecturer, audience, etc). Please note that this is a semi-separatist conference open to people who have sex for compensation. Please wait for our confirmation regarding your participation since the number of participants is limited.

Var denna artikel värdefull?

Andra saker vi pratar om
BLOG

Sexperterna/Sexwork Paneler Stockholm Pride 2023

ENGLISH BELOW Sexperternas paneler med fokus på sexarbete under Stockholm Pride inför Sexhälsokonferens 2023 (5-6 oktober 2023)  Under Stockholm Pride introducerade Sexperterna-Sexwork två paneler som fokuserade på både statligt och…

Läs mer
BLOG

Delta i vår samarbetspartners studie

Mitt namn är Kira Stellar och jag är också sexarbetare. Jag arbetar med en forskning av ESWA (eswalliance.org) och som pågår i flera länder, om sexarbetares rätt till rättvisa och…

Läs mer
SÄLJA SEX

”Vi anses inte vuxna nog för att ge vårt samtycke”

Över en eftermiddagsfika  i centrala Stockholm var Sexperterna på plats tillsammans med sexarbetaren Disa för att prata kring hur det är att sexarbeta i Sverige utifrån lagstiftningen och även om…

Läs mer