ALKOHOL & DROGER

ÖVRIGA DROGER

 

Här kommer en översikt över några av de vanligaste drogerna. Samtliga droger nedan är illegala droger men vi har försökt att beskriva dem så neutralt och faktabaserat som möjligt. Söker du stöd utan moralistiska pekpinnar kan du kontakta vår Chemsexmottagning. Oavsett vad du vill med samtalet, kanske bara sortera tankarna?

Har någon tagit för mycket, ring alltid ambulans, 112.

Att komma ned är drogernas motsvarighet till alkoholens baksmälla. Vissa känner sig bara lite trött efter, medan för andra är det i sig en anledning att sluta ta droger. Olika droger ger olika effekter efteråt och hur man mår skiljer sig åt från person till person, beroende på drog och mängd och kan förändras över tid.

AMFETAMIN

Amfetamin är en kemisk centralstimulerande drog. Det tillverkas i tablettform eller som pulver och kan sväljas, snortas (dras upp i näsan) eller injiceras. Vid intag överstimuleras utsöndringen och upptaget av dopamin och noradrenalin i hjärnan. Det ger bland annat en känsla av intensitet, ökad energi och självsäkerhet. Amfetamin ökar även pulsen och höjer blodtrycket. Lusten att äta och sova försvinner ofta under ruset, medan sexdriften och uthålligheten till en början ökar. Eftersom amfetamin verkar uppiggande använder en del det som kompensation för trötthet man kan få av droger är ”downers”, till exempel GHB/GBL och ketamin.

Vid ett eventuellt beroende ersätts de positiva känslor man kan få i början av abstinens och utmattning.

Koncentrationen av amfetamin i tabletterna eller pulvret kan variera från gång till gång vilket kan leda till oavsiktlig överdos. Vid överdos finns risk för kollaps eller dödsfall till följd av påverkan på hjärta och andning. Kombinationen amfetamin och alkohol ger sämre hälsa.

Det finns en risk att få eller överföra flera infektioner såsom hiv och hepatiter genom att dela sprutor och andra verktyg. Sprutbytesprogram finns i flera städer.

Bland de ofrivilliga effekterna finns ofrivilliga muskelryckningar, tuggreflexer och muntorrhet. Efter ruset får man ofta depressiv ångest, paranoia och humörsvängningar. Vissa psykotiska och depressiva biverkningar kan bli långvariga eller permanenta.

Eftersom amfetamin tar bort hungerkänslor är det viktigt att ändå ha som rutin att äta regelbundet. Funkar det inte en tag så ta med en nötbar, yoghurt eller något annat.

Dela inte sugrör eller andra snortningsverktyg då det finns risk för överföring av hepatiter.

CANNABIS

Cannabis är ett samlingsnamn på en grupp hampaväxter som man bland annat kan utvinna hasch och marijuana från. Hasch ses oftast i form av lakritsliknande kakor eller oljekoncentrat, medan marijuana snarare ser ut som tobak eller torkat gräs. Cannabis kan rökas, ätas eller drickas. Effekten varierar och beror ganska mycket på stämningen eller omgivningen. Vanligast är att man först känner en viss avslappnad seghet, blir pratsam och fnittrig. Senare blir man ofta tyst, fundersam och sömnig. Ämnet som ger upphov till ruset kallas THC (tetrahydrocannabinol) och är fettlösligt. THC kan därför lagras i fettvävnader och fortsätta påverka kroppen under 3-4 veckor efter ruset.

Vanliga biverkningar är ångest, olust, panikkänslor och paranoia. Korttidsminne och inlärningsförmåga försämras. Vid regelbunden användning kan de negativa effekterna på hjärnan bli kraftigare och långvariga. Försämrat logiskt tänkande, svårigheter att reflektera över sig själv och omvärlden. Risk för psykos. Hormonrubbningar som ger bland annat lägre sexdrift. Ökad risk för lungsjukdomar vid rökning. Alkohol och cannabis tillsammans ökar risken för yrsel. Cannabis är starkt psykiskt beroendeframkallande.

Tänk på att dricka vatten och att äta regelbundet.

Ecstacy / MDMA

Ecstasy (E) är ett samlingsnamn för kemiskt framställda droger som oftast tillverkas i form av tabletter eller frimärksliknande impregnerade pappersbitar. MDMA kan också komma som brunaktiga kristaller som man tar oralt, men i grunden är det ingen skillnad mellan Ecstasy och MDMA. Innehållet varierar, men är vanligen centralstimulerande och tänkt att ge en uppåtkänsla med ökad energi, minskade hämningar, eufori och förstärkta sinnesintryck. Olika hög dos ger olika starkt effekt så klart, hur hög dos är ofta svårt att förutse. Effekten kan hålla under ganska lång tid.

Ecstasy har därför kommit att förknippas med klubbscenen. Känslan av att man själv och omgivningen är snygg och sexig kan ibland förstärkas, men ecstasy påverkar snarare erektion och orgasm till det sämre. För vissa är Ecstasy/MDMA en klubbdrog, andra tycker den förhöjer känslan av sex.

Ecstasy är mer psykiskt vanebildande än direkt fysiskt beroendeframkallande. Ecstasy i kombination med alkohol ökar risken för sämre hälsa. Drogen kan ge höjd kroppstemperatur och påverkar vätskebalansen i kroppen. Vid akut värmeslag bör man kyla kroppen genom ett svalt bad eller dusch. Vätska bör intas men inte mer än en halvliter per timme. Mer kan orsaka vattenförgiftning. Är det akut fara för någons hälsa är det alltid bäst att ringa ambulans.

Ecstasy kan orsaka psykisk överstimulering som ofta följs av bland annat trötthet, sömnsvårigheter, deppighet, ångest, muntorrhet, höjd kroppstemperatur, svettningar och uttorkning. Kan ge psykoser med obehagliga hallucinationer. Kan i högre doser leda till hjärtklappning, högt blodtryck och dödsfall. Kan vid långvarig/återkommande användning ge mycket svårbehandlade depressioner.

Tar du anti-depressiva läkemedel såsom SSRI eller SNRI bör du undvika Ecstacy/MDMA då kombinationen är extra farlig.

FENTANYL

Fentanyl är en syntetisk opioid och ett läkemedel som inom sjukvården används som lindring vid mycket starka smärtor. Fentanyl finns som plåster, tabletter, spray och kan också injiceras. Beroende av sammansättning kan Fentanyl vara över 100 gånger starkare än morfin vilket medför en stor risk för överdos. Det är inte ovanligt att Fentanyl används för att blanda ut andra droger vilket ökar risken för överdosering. Även kombination med alkohol och benzo ökar risken för överdos.

I berusningssyfte ger Fentanyl en euforisk och lugnande effekt och att komma ner från drogen kan medföra muskelvärk, rastlöshet, ångest, illamående men till skillnad från andra opioder kan komma-ner-processen vara mycket jobbigare.

Bra att veta är att Naloxon kan häva överdoser av opioider såsom fentanyl. Det fungerar så att det blockerar opioidreceptorerna i hjärnan och gör så att personen som överdoseras kan andas igen. Naloxon ger inget rus och är helt ofarligt. Preparatet är receptbelagt och kan skrivas ut av läkare eller hämtas på vissa sprutbyten.

GHB/GBL

GHB/GBL (G, gobbe) är en färg- och luktlös, saltsmakande vätska, men tillverkas även i pulverform. GHB/GBL ger en ökad sexlust, hämningar släpper och beroende på mängd så kan omdömet svikta och man gör saker som man inte hade tänkt att man skulle göra. GHB/GBL är också muskelavslappnande vilket gjort drogen populär bland de som ägnar sig åt till exempel fisting.

GHB/GBL är känt för att vara mycket svårt att dosera och många upplever obehagliga och skadliga effekter, dödsfall har inträffat. GHB/GHB mäts i tiondels milliliter och skillnaden mellan önskad dos och överdos är mycket liten. Nästan alla som håller på med GHB/GBL har sett en överdos eller varit med om en överdos så var försiktig.

Viktiga budskap:

  • Mät med pimpett
  • Ställ klockan, när vill du ta nästa dos? Om 90 eller 120 minuter?
  • GBL är starkare än GHB så ha koll på vad du tar och hur mycket du tar. Är du osäker så undvik helt eller ta mindre än du brukar.
  • Olika tillverkare kan göra GHB/GBL med olika styrka.
  • GHB/GBL har den effekten att man vill ha mer när man väl börjat, lite som med alkohol. Vanligt är att man sätter timern på telefonen.
  • Blanda inte med alkohol.
  • GHB/GBL är en nedåt-drog, kombinera aldrig med andra nedåt-droger som tex ketamin.
  • Ring alltid ambulans om någon i din närhet tagit för mycket. Ofta för folk inte det eftersom det finns en oro för att polis kommer men ambulanspersonal kan rädda liv.
  • Lämna inte en person som tagit för mycket ensam. Sitt med personen och se till att personen inte kvävs om den kräks eller slutar andas. Om det går, försök hålla personen vaken, tex genom att låta den bita på en bit citron.

Vilken effekt drogen ger beror på bland annat kroppsvikt, fysiskt hälsotillstånd, vilket humör man är på och hur stor dos man tar. Kan vara beroendeframkallande. Bland biverkningarna finns illamående, kräkningar och kraftig trötthet. Risk för obehagligt rus med psykotiska inslag. Kan vid högre doser eller i kombination med alkohol och andra droger leda till andningsbesvär, medvetslöshet eller i värsta fall orsaka dödsfall till följd av påverkan på hjärta och andning.

Det är inte ovanligt med sexuella övergrepp när G är inblandat. Antingen utnyttja någon som är förvirrad eller medvetslös, eller ge någon en dos extra för att kunna begå ett övergrepp. Bara för att det är vanligt betyder det inte att det är ok. Ser du att något håller på att hända, gå in och bryt. Kolla så att alla är med på vad som händer, och är det så att en av parterna är lite eller helt borta så avbryt övergreppet och hjälp personen att vakna till igen.

KETAMIN

Ketamin (keta, Special K) är ett bedövningsmedel och används också som en drog. Ruset kan upplevas som ett trans-liknande tillstånd med halluciena inslag. Vanligast är att drogerna tas oralt i form av tabletter eller pulver genom näsan.

Ketamin är vaneframkallande. Undvik att använda ketamin själv då du kan förlora kopplingen till verkligheten. Ketamin kan också försämra balans och finmotoriken vilket gör att du kan ramla och slå dig. Ketamin är som sagt ett bedövningsmedel så det gör nog inte ont i stunden men efteråt.

Kombinera ej med andra droger såsom alkohol, heroin, GHB/GBL eller läkemedel såsom benzo.

KOKAIN

Kokain är en centralstimulerande drog och ger ungefär samma effekter som amfetamin men under ett kortare och mer intensivt rus. Kokain framställs ur kokaplantans blad och kan snortas (dras upp i näsan), ätas, injiceras och rökas. Vid intag överstimuleras utsöndringen och upptaget av dopamin i hjärnan. Det ger en känsla av välbefinnande och självsäkerhet, hjärtat slår snabbare och blodkärlen vidgas. Sexlusten och känsligheten ökar, orgasmen intensifieras men det kan bli svårare att hålla kuken hård. Det är inte bra att kombinera kokain med alkohol.

Kokain är mycket vanebildande och bränner snabbt ut hjärnans eget belöningssystem. Vanligt med depression, ångest och paranoia efter ruset. Skador på slemhinnor vid upprepad snorting. Om du använder kokain, kom ihåg att äta och dricka, låt kroppen vila ordentligt.

LSD

LSD är en kemisk psykedelisk drog som påverkar sinnesupplevelser så att omgivningen och den egna verklighetsuppfattningen förvrängs. Effekterna av LSD varierar från person till person och från gång till gång – det kan vara spännande men lika gärna förvirrande eller skrämmande. Berusningen kan pågå i timmar som känns långa som dagar. Sex i samband med LSD kan upplevas som surrealistiskt, extatiskt eller bara märkligt stelt. LSD är ingen hit i stökig klubbmiljö eftersom ljud, ljus och rörelser kan förstärkas och förvrängas så att de får obehagliga proportioner.

Förekommer i tablettform eller impregnerade pappersbitar. Det är stor skillnad mellan en stark och en svag dos, en högre dos kan ge oönskade negativa effekter. Illegalt tillverkade drogers effekt är svåra att förutsäga då den verksamma substansen kan variera stort. Använd inte drogen när du är själv. Välj en trygg miljö där du har lugn och ro, helst i sällskap av någon du litar på och som kan se till att man får snabb hjälp om något skulle gå snett.

Illamående, hjärtklappning, höjt blodtryck, darrningar, yrsel och frossa är vanliga biverkningar. Vanligt med depressioner och ångest efter rus, ibland även återtrippar (flashbacks) med rus vid tillfällen då man inte tagit drogen. LSD har kraftiga effekter på psyket och kan orsaka psykos som riskerar att finnas kvar under lång tid.

METAMFETAMIN

Metamfetamin (Tina, crystal meth, ice) är en kemisk centralstimulerande drog. Metamfetamin ger en kraftigare påverkan och är mer beroendeframkallande.  Drogen förknippas ofta med sex och sexfester eftersom den kan öka sexdriften, uthålligheten och självsäkerheten. Kan sväljas, snortas (dras upp i näsan), rökas och injiceras/slamma.

Metamfetamin är mycket vanebildande och bränner snabbt ut hjärnans eget belöningssystem så att man har svårt att känna positiva kickar av det som man annars brukar bli glad och lycklig av. Inte ovanligt med depression, ångest, paranoia och humörsvängningar dagarna efter ruset. En utmaning rent sexuellt är kunna njuta av sex utan metaamfetamin. Kicken i samband med sex är så stark att det är vanligt att man upplever att sex utan droger blir inte lika spännande och till slut har man aldrig sex utan droger och dessa två blir starkt sammankopplade.

Om du använder metaamfetamin, kom ihåg att äta och dricka, låt kroppen vila ordentligt. Om du väljer att injicera/slamma är det viktigt att använda rena nålar och verktyg. Sprutbytesprogram finns i flera städer.

Säljer du sex på chemsexfester så kommer du absolut att springa på den här drogen. Vi har i andra texter på den här sidan skrivit om vikten av att sätta upp sina egna gränser och försöka hålla dessa. Det är nästan omöjligt på Tina. Hela grejen med Tina är att du släpper hämningarna och har inget konsekvenstänkt. Undvik om du kan.

Om du använder metaamfetamin, kom ihåg att äta och dricka, låt kroppen vila ordentligt. Om du väljer att injicera/slamma är det viktigt att använda rena nålar och verktyg. Sprutbytesprogram finns i flera städer, bland annat i StockholmKalmarMalmö och Uppsala.

Var denna artikel värdefull?

Andra saker vi pratar om
STÖD & INFO

Sexhälsokonferensen / Sexual Health Conference 2023

ENGLISH BELOW 5 och 6 oktober 2023 anordnar RFSL Stockholm/Sexperterna en årlig sexhälsokonferens. Årets tema är sex mot ersättning. Syftet är att hitta nya vägar inom hivpreventionen genom att lyfta målgruppen (personer…

Läs mer
BLOG

Sexperterna/Sexwork Paneler Stockholm Pride 2023

ENGLISH BELOW Sexperternas paneler med fokus på sexarbete under Stockholm Pride inför Sexhälsokonferens 2023 (5-6 oktober 2023)  Under Stockholm Pride introducerade Sexperterna-Sexwork två paneler som fokuserade på både statligt och…

Läs mer
BLOG

Delta i vår samarbetspartners studie

Mitt namn är Kira Stellar och jag är också sexarbetare. Jag arbetar med en forskning av ESWA (eswalliance.org) och som pågår i flera länder, om sexarbetares rätt till rättvisa och…

Läs mer